CRANIO
craniosacraal therapie
somato emotional release
logo CRANIO
Gerda Elfers-Laan
Hans de Rooij
1. Achtergrond

2. Wie zijn wij?

3. Cranio-Sacraal systeem

4. Cranio-Sacraal therapie

5. Somato emotional release

6. Therapeutisch Effect

7. Huilbaby's en kinderen

8. Lokatie CRANIO

EMAIL

Huilbaby's en kinderen

KINDEREN EN CRANIO-SACRAAL THERAPIE.

De geboorte van een kind wordt vaak overschaduwd door de pijn van de moeder. De veranderingen voor het kind zijn echter groot, nl. van een warme, donkere, comfortabele zak naar een koude, heldere en drukke omgeving. Dit kan eventueel emotionele en/of fysieke problemen geven. Oorzaken voor problemen kunnen ook ontstaan tijdens de zwangerschap en de bevalling, zowel van de kant van de moeder als van het kind.

Tijdens een natuurlijke geboorte moet de baby door het geboortekanaal. Er ontstaat een compressie van de schedelbotten . De schedel van de baby is flexibel genoeg doordat de schedelbotten elkaar overlappen. De fontanellen bekleden een sleutelpositie in de flexibiliteit.

Soms kan deze flexibiliteit tot problemen leiden. Dit kan plaatsvinden bij bv. langdurige of gecompliceerde bevallingen. De overlapping van en aantal schedelbotten blijft en wordt niet binnen de 24 uur gecorrigeerd. Er ontstaat dan een blijvende compressie van de schedelbotten en/of een asymmetrie tussen links en rechts. Dit heeft als gevolg dat de normale (fysiologische) bewegingen van de schedelbotten niet meer optimaal zijn.

Bij een keizersnede gaat de baby niet door het geboortekanaal en krijgen de schedel en het lijf van de baby niet mogelijkheid zich te 'setten'. Ook gebeuren de veranderingen, van warm, donker, comfortabel naar koud, helder, druk, nog sneller voor het kind dan bij een gewone bevalling. Vaak is een keizersnede een ingreep die het natuurlijk proces van de bevalling, met haar opeenvolgende stappen, onderbreekt voor moeder en kind.

Bovenstaande kan verschillende gevolgen voor het kind hebben, zoals: hyperactiviteit, allergien, dyslexie, ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, gedragsproblemen, spraakproblemen, motorische problemen, middenoorproblematiek, soms autisme.

Tijdens de evaluatie van het cranio-sacraalsysteem (het'onderzoek') zijn de storingen c.q. compressies en/of asymmetrien op te sporen en te voelen. Tijdens de cranio-sacraal behandelingen zijn de stoornissen te corrigeren en zullen de gevolgen voor het kind, indien de problematiek in het cranio-sacraal systeem zat, positief beinvloed kunnen worden en zelfs verdwijnen.


Home

datum: 21-11-1999